Przejdź do treści

Biuro

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
  

tel. (+ 48 94) 311 72 47
 fax.(+48 94) 311 71 16

e-mail: zmigdp@parseta.org.pl

 

Waldemar Miśko
Przewodniczący Zarządu
zmigdp@parseta.org.pl
 +48 94 311 72 73

Iwona Czerniec
  Dyrektor Biura Związku
 ic@parseta.org.pl
+48 94 311 72 47

    Edyta Tomaszewska
    Skarbnik
     et@parseta.org.pl
    +48 94 716 63 36


Referat ds ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych

Monika Drabowicz
Kierownik referatu
md@parseta.org.pl
+48 94 311 72 47

Rafał Beska
Starszy specjalista d/s inwestycji
rb@parseta.org.pl
 + 48 94 716 63 38

Joanna Skoczyk
Podinspektor d/s obsługi i utrzymania trwałości projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
js@fs.parseta.pl
  + 48 94 716 63 48

Justyna Dworak
starszy specjalista d/s rozliczeń
jdw@parseta.org.pl
+ 48 94 716 63 39

 

Referat ds Turystyki, Promocji i Edukacji Ekologicznej

Remigiusz Spaleniak
Starszy specjalista d/s turystyki i środków pomocowych
rs@parseta.org.pl
+ 48 94 716 63 39

 

Agnieszka Pyrzyńska-Gorzkiewicz
 starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej
apyrzynska@parseta.org.pl
+ 48 94 717 71 23

Referat Organizacyjny

Joanna Marczyk
Inspektor d/s organizacyjnych i kadr
jm@parseta.org.pl
 +48 94 311 72 47 
 +48 94 716 63 41

Referat ds Informatyzacji - Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego

Kamil Piecuch
Kierownik Referatu ds. Informatyzacji
kp@parseta.org.pl
 +48 94 716 63 31
 

Arkadiusz Binaś
Starszy informatyk
ab@parseta.org.pl
 +48 94 716 63 89 

Adam Wojnicz
Administrator systemu
aw@parseta.org.pl
 + 48 94 716 63 37

Sławomir Krauza
Specjalista ds. GIS
sk@parseta.org.pl
+ 48 94 717 73 37

 

Referat Finansowy

Alicja Rojewska
 specjalista ds. księgowości
alr@praseta.org.pl
+48 94 311 35 48

 

Referat ds Współpracy z przedsiębiorcami Centrum Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Małgorzata Bochniak
Specjalista d/s współpracy z przedsiębiorcami
mb@parseta.org.pl
+48 94 311 35 49

Magdalena Rupek
Specjalista d/s współpracy z zagranicą
mr@parseta.org.pl
+48 94 311 35 49

 

Referat ds gospodarki wodnej


Jakub Podleśny
Inspektor 
jp@parseta.org.pl
+48 94 716 65 49