Przejdź do treści

Uchwały Zarządu w 2010 r.

Uchwały Zarządu w 2010 r.

Uchwała Nr 54/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

48 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 53/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w zakresie przepływów finansowych i ewidencji księgowej dla JRP

577 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 52/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2010 r.

319 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwałą Nr 51/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu na 2011 r.

55 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 50/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP

121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 49/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

30 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 48/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 47/10 Zarządu ZMIGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie cennika Usług dla OEE w Lipiu.

120 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 46/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie umorzenia należności przeterminowanych

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 45/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2010 r.

218 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwałą Nr 44/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Biura upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty".

43 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 43/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Biura Monice Drabowicz upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty".

44 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 42/10 Zarządu ZMIGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Biura Monice Drabowicz upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty".

44 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 41/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Biura Monice Drabowicz upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012"

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 40/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Biura

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 39/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Biura Związku

33 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 38/10 Zarządu ZMIGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 37/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.08.2010 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

2.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwałą Nr 36/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.08.2010 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

650 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 35/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.08.2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich przez Gminę Biesiekierz

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 34/10 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 30.08.2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich przez Gminę Biały Bór

42 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 33/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.08.2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. ZMiGDP

10.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 32/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 31/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia ZMiGDP

464 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 30/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich przez Gminę Kołobrzeg

19.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 29/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2010 r.

99 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 28/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora OEE w Lipiu do dysponowania mieniem.

18.9 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 27/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora OEE w Lipiu

12.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 26/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie odwołania dyrektora OEE w Lipiu

11.0 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 25/10 Zarządu ZMiGDPz dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku

430 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 24/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich przez Gminę Biały Bór.

18.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Karty audytu wewnętrznego

218 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian do budżetu na 2010 r.

216 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za 2009 r.

27 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Jednostki Realizującej Projekt za 2009 r.

29 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku.

27 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za 2009 r.

33 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 17/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Biura OEE w Lipiu do dysponowania mieniem

19.4 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 16/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora OEE w Lipiu

14.0 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 15/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

11.1 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 14/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych składek członkowskich przez Miasto Kołobrzeg

221 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 13/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu do składania oświadczeń woli

12.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 12/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP

53 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 11/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

333 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwała nr 10/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku.

421 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 9/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania".

17.7 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 8/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2009 r.

61 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 7/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Przewodniczącego za rok 2009.

834 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Prognoza długu publicznego do sprawozdania za 2009 r.

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 6/10 Zarządu ZMiGP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.

4.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 5/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 14.01.2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Biura ZMiGDP

257 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II" dla Rejonu III Szczecinek

68 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" dla Rejon I Białogard

50 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/0 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wystąpienia Gminy Czaplinek ze ZMiGDP

13.7 KBPobierz na dyskPodgląd pliku