Przejdź do treści

Uchwały Zarządu w 2009 r.Uchwała Nr 43/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego uszczegółowienia warunków gwarancji i unowocześnienia systemu elektronicznego obiegu dokumentów

32 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwała Nr 42/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia

115 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 41/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2009

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 40/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu na rok 2010

4.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 39/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2009.

125 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 38/09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie wyboru Członka Zarządu celem poprowadzenia posiedzenia Zarządu

12.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 37/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia ZMiGDP

246 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwała Nr 36/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2009

44 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 35/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocu udzielanej przez państwa EFTA i innymi środkami bezzwrotnymi z zagranicy

309 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 34/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2009

54 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 33/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania pracowników OEE w Lipiu.

141 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 32/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

849 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 31/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze ZMiGDP

6.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 30/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 sierpnia 2009 r.W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2009.

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 29/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 2 lipca 2009 r.W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2009.

59 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 28/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

430 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 27/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 czerwca 2009r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

679 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 26/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 czerwca 2009r.W sprawie rozliczenia wpłat Miasta i Gminy Czaplinek z tytułu uczestnictwa w projektach zrealizowanych przez Związek do 31.12.2008 roku.

53 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 25/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 czerwca 2009r.W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - likwidacja stacji uzdatniania wody w Rejonie III Szczecinek

38 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 24/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 czerwca 2009r.W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę Pomoc Techniczna dla JRP POLiŚ

36 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 czerwca 2009r.W sprawie powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla JRP i POLiŚ

37 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 czerwca 2009r.W sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu za 2008r.

27 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 czerwca 2009r.W sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" za 2008r.

29 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 czerwca 2009r.W sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku za 2008r.

27 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 czerwca 2009r.W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2009

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych oraz sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS.

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektów: "Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego", "Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego", "Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego", oraz "Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecineckiego"

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP.

14.2 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za 2008r.

33 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie rozliczenia wpłat miast i gmin członkowskich oraz innych j.s.t. z tytułu uczestnictwa w projektach zrealizowanych przez Związek do 31.12.2008 roku.

204 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych Związku.

19.0 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2009.

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 19 marca 2009r.w sprawie przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2008r.

375 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/09 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 19 marca 2009r.w sprawie ustalenia procedur realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa EFTA i innymi środkami bezzwrotnymi z zagranicy

314 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/09 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 19 marca 2009r.w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

139 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/09 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 19 marca 2009r.w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.

5.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/09 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 19 marca 2009r.w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu za rok 2008.

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/09 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 16 lutego 2009r.w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/09 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 10 lutego 2009r.w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/09 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 10 lutego 2009r.w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

163 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/09 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 03 lutego 2009r.w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/09 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 03 lutego 2009r.w sprawie udzielania członkom Zarządu Związku pełnomocnictwa do zawarcia umowy o pożyczkę z NFOŚiGW, zaciągnięcia zobowiązań wekslowych oraz wystawienia weksli w imieniu Związku na sfinansowanie wydatków przekraczających wydatki wynikające z decyzji Komisji Europejskiej w ramach Projektu pn.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty".

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/09 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 03 lutego 2009r.w sprawie: autopoprawki Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu budżetu Związku na 2009r.

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku