Przejdź do treści

Uchwały Zarządu w 2007 r.

Uchwała nr 1/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 stycznia 2007r.
W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 2/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 stycznia 2007r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upowaznienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie".

Uchwała nr 3/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 stycznia 2007r.
W sprawie wystapienia Miasta Świdwin ze Zwiazku Miasti Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 4/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 stycznia 2007r.
W sprawie rozwiazania porozumienia z Mistem Świdwin zawartego w ramach projektu "Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty".

Uchwała nr 5/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 stycznia 2007r.
W sprawie powołania Dyrektora OEE w Lipiu.

Uchwała nr 6/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 stycznia 2007r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi OEE w Lipiu do dysponowania mieniem.

Uchwała nr 7/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 lutego 2007r.
W sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstepnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Uchwała nr 8/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 lutego 2006r.
W sprawie odwołania Skarbnika Związku.

Uchwała nr 9/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 lutego 2007r.
W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej na roboty budowlane, kontrakt III dla Rejonu I Białogard.

Uchwała nr 10/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 lutego 2007r.
W sprawie powpłania Doraźnej Komisji Przetargowej do ptrzygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XIII, XIV, Rejon II Kołobrzeg.

Uchwała nr 11/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 lutego 2007r.
W sprawie W sprawie powpłania Doraźnej Komisji Przetargowej do ptrzygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XIII, XIV, Rejon III Szczecinek.

Uchwała nr 12/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 lutego 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisjiprzetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę Pomoc Techniczna dla POK część II.

Uchwała nr 13/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 lutego 2007r.
W sprawie powierzenia obowiązków Skarbnika Związku.

 Uchwała nr 14/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 14 marca 2007r.
W sprawie powierzenia obowiązków Skarbnika Związku.

Uchwała nr 15/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 14 marca 2007r.
W sprawie przyjęcia p[rojektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 16/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 14 marca 2007r.
W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Rejon II Kołobrzeg.

Uchwała nr 17/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 14 marca 2007r.
W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Rejon III Szczecinek.

 Uchwała nr 18/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 14 marca 2007r.
W sprawie zmiany uchwały Nr 9/07 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 19/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 marca 2007r.
W sprawie
udzielenia Przewodniczącemu Zarzadu upoważnienia do składania oświadczen woli.

Uchwała nr 20/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 marca 2007r.
W sprawie upoważnienia członka Zarządu do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 21/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 marca 2007r.
W sprawie delegowania dwóch członków Zarządu do wykonywania bezpośrednich czynności zarezerwowanych postanowieniami Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do kompetencji Zarządu.

Uchwała nr 22/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 marca 2007r.
W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 23/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 marca 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę Inżyniera Kontraktu, Rejon I Białogard.

Uchwała nr 24/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 marca 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę Inżyniera Kontraktu, Rejon II Kołobrzeg.

Uchwała nr 25/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 marca 2007r.
W sprawie poiwołania biegłego w celu pozyskania specjalistycznej wiedzy, w związku z prtzygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, kontrakt III dla Rejonu I Białogard.

Uchwała nr 26/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 marca 2007r.
W sprawie powołania biegłego w celu pozyskania specjalistycznej wiedzy, w zwiazku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia n roboty budowlane, kontrakt XIII, XIV dla Rejonu II Kołobrzeg.

Uchwała nr 27/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 marca 2007r.
W sprawie powołania biegłego w celu pozyskania specjalistycznej wiedzy, w zwiazku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia n roboty budowlane, kontrakt XXIII dla Rejonu III Szczecinek.

Uchwała nr 28/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 kwietnia 2007r.
W sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności Przeodniczącego Zarządu za rok 2006.

Uchwała nr 29/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 kwietnia 2007r.
W sprawie przyjecia planu działania ZMiGDP na rok 2007.

Uchwała nr 30/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 kwietnia 2007r.
W sprawie powołania Skarbnika Związku.

Uchwała nr 31/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 kwietnia 2007r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczkina prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uchwała nr 32/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 kwietnia 2007r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczkina prefinansowanie projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej".

 Uchwała nr 33/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 kwietnia 2007r.
W sprawie

Uchwała nr 34/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 kwietnia 2007r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczkina prefinansowanie projektu "Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitaliuzacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty "Szlak Solny" na rachunku Związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uchwała nr 36/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 kwietnia 2007r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczkina prefinansowanie projektu "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty" na rachunku Związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego

Uchwała nr 37/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 kwietnia 2007r.
W sprawie zmiany organzacyjnej Biura Związku.

Uchwała nr 38/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 kwietnia 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzieleni zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt V, Rejon I Białogard.

Uchwała nr 39/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12 kwietnia 2007r.
W sprawie zmiany uchwały nr 11/07 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 40/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 23 kwietnia 2007r.
W sprawie przedstyawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.

 Uchwała nr 41/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 23 kwietnia 2007r.
W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 42/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 23 kwietnia 2007r.
W sprawie zmiany uchwały nr 10/07 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 43/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie odwołania Skarbnika Związku.

Uchwała nr 44/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie powołania Skarbnika Związku.

Uchwała nr 45/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu do podpisywania dokumentów w ramach projektu finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Uchwała nr 46/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała nr 47/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uchwała nr 48/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Wspieranie działan i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracu polsko - niemieckiej".

Uchwała nr 49/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Rozwój i promocja działalności Centrum Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uchwała nr 50/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji  Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty "Szlak Solny" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uchwała nr 51/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty -  rozwój transgraniczej oferty turystycznej" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uchwała nr 52/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrosdniczo w Dorzeczu Parsęty" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uchwała nr 53/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie przyjęcia uichwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 54/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt IV, Rejon I Białogrard.

Uchwała nr 55/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VIII, Rejon I Białogrard.

Uchwała nr 56/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie zamówień publicznych udzielanych przez ZMiGDP w ramach wykonywania pełnomocnictw udzielonych przez RWiK Sp.z o.o. z siedzibą w Białogardzie, MWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu oraz PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku.

Uchwała nr 57/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt X, Rejon I Białogrard.

Uchwała nr 58/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XI, Rejon I Białogrard.

Uchwała nr 59/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XXIII, Rejon III Szczecinek.

Uchwała nr 60/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 maja 2007r.
W sprawie zmiany uchwały Nr 16/07 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 61/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt IV, Rejon I Białogrard

Uchwała nr 62/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VIII, Rejon I Białogrard

Uchwała nr 63/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt X, Rejon I Białogrard

Uchwała nr 64/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XI, Rejon I Białogrard

Uchwała nr 65/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XXIII, Rejon III Szczecinek

Uchwała nr 66/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XIV, Rejon II Kołobrzeg

Uchwała nr 67/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Rejon II Kołobrzeg

Uchwała nr 68/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Rejon III Szczecinek.

Uchwała nr 69/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie powołania biegłego do składu doraźnej komisji przetargowej w celu pozyskania specjalistyczej wiedzy z zakresu prawa, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi Inżyniera Kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane - Rejon I Białogard.

Uchwała nr 70/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie powołania biegłego do składu doraźnej komisji przetargowej w celu pozyskania specjalistyczej wiedzy z zakresu prawa, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi Inżyniera Kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane - Rejon II Kołobrzeg.

 Uchwała nr 71/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie powołania biegłego do składu doraźnej komisji przetargowej w celu pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia na usługi Pomoc Techniczna dla POK cz.II.

Uchwała nr 72/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie zmian do budżetu na rok 2007.

Uchwała nr 73/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 czerwca 2007r.
W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Partsęty.

Uchwała nr 74/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 lipca 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt IX, Rejon I Białogrard.

Uchwała nr 75/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 lipca 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VI, Rejon I Białogrard.

Uchwała nr 76/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 lipca 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VII, Rejon I Białogrard.

Uchwała nr 77/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 lipca 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, Kontrakt XXV oraz Kontrakt XXVII, Rejon III Szczecinek.

Uchwała nr 78/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 lipca 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, Kontrakt XXVI oraz Kontrakt XXIX, Rejon III Szczecinek.

Uchwała nr 79/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 lipca 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, Kontrakt XXVIII oraz Kontrakt XXX, Rejon III Szczecinek.


Uchwała nr 80/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 26 lipca 2007r.
W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 81/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 września 2007r.
W sprawie ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007r. Związku Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 82/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 września 2007r.
W sprawie zmian do budżetu na rok 2007.

 Uchwała nr 83/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 września 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakty IV a,
IV b, IV c Rejon I Białogard.

Uchwała nr 84/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 września 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakty VI a,
VI b, VI c Rejon I Białogard.

Uchwała nr 85/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 września 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakty VI a,
VII b Rejon I Białogard.

Uchwała nr 86/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 września 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VIII, Rejon I Białogrard.

Uchwała nr 87/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 września 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt IX, Rejon I Białogrard.

Uchwała nr 88/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 września 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XI, Rejon I Białogrard.

Uchwała nr 89/07 Zarządu ZMIGDP
z dnia 7 września 2007r.
W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, Rejon III Szczecinek.

 

Uchwała nr 90/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 19 września 2007r.
  Wsprawie przyjęcia polityki rachunkowości w zakresie przepływów finansowych i ewidencji księgowej
dla Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa"

Uchwała nr 91/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 19 września 2007r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi
na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rachunku projektu
"Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa"

Uchwała nr 92/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 19 września 2007r.
W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała nr 93/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 19 września 2007r.
W sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uchwała nr 94/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 19 września 2007r.
W sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2007

Uchwała nr 95/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 10 października 2007r.
W sprawie udzielenia członkom Zarządu Związku pełnomocnictwa do podpisania
umowy na pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW.

Uchwała nr 96/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 10 października 2007r.
W sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2007

Uchwała nr 97/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 15 listopada 2007r.
W sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2007

Uchwała nr 98/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 15 listopada 2007r.
W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwałą nr 99/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 15 listopada 2007r.
W sprawie projektu budżetu Związku oraz informacji o stanie mienia komunalnego i prognozie
długu publicznego na lata 2007-2022

Uchwała nr 100/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 22 listopada 2007r.
W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała nr 101/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 22 listopada 2007r.
W sprawie udzielenia członkom Zarządu Związku pełnomocnictwa do podpisania
aneksu do umowy o dofinansowanie nr 3111/2006/Wn16/OW-ki-IS/D.

Uchwała nr 103/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 20 grudnia 2007r.
W sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Uchwała nr 104/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 20 grudnia 2007r.
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Edukacji
Ekologicznej w Lipiu

Uchwała nr 105/07 Zarządu ZMiGDP
z dnia 20 grudnia 2007r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Lipiu do dysponowania mieniem

Uchwała nr 20/07

46 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 35/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 kwietnia 2007r.W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

21 KBPobierz na dyskPodgląd pliku