Przejdź do treści

Uchwały Zarządu w 2004 r.Uchwała Nr 1/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.

30 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.

149 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 marca 2004r.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.

317 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 marca 2004r.W sprawie odwołania i powołania Dyrektora Biura Związku.

14.4 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.

29 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.

262 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 kwietnia 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.

261 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 kwietnia 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.

31 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 kwietnia 2004r.W sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

163 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 1 czerwca 2004r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku.

13.9 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 lipca 2004r.W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.

12.3 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2004r.W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2004r.

214 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2004r.W sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Stałej Komisji Przetargowej.

166 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2004r.W sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.

19.1 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2004r.W sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2005 rok.

751 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2004r.W sprawie dysponowania rezerwą budżetową w 2004r.

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.

13.1 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 listopada 2004r.W sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

25 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 listopada 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.

13.0 KBPobierz na dyskPodgląd pliku