Przejdź do treści

Uchwały Zarządu w 2002r.Uchwała Nr 1/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 22stycznia 2002r.W sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu na 2002 rok.

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 5 marca 2002r.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2001 rok.

120 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 6 marca 2002r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia.

32 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 6 marca 2002r.W sprawie wnioskowania do Zgromadzenia o stwierdzenie utraty członkostwa przez Miasto i Gminę Polanów.

13.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 6 marca 2002r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2002r.W sprawie miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia.

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2002r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.

429 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 lipca 2002r.W sprawie wystąpienia Gminy Świdwin ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

13.3 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 lipca 2002r.W sprawie odwołania Skarbnika Związku.

11.3 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 lip[ca 2002r.W sprawie powołania Skarbnika Związku.

10.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 sierpnia 2002r.W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2002 r.

252 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2002r.W sprawie dysponowania rezerwą budżetową w 2002 roku.

30 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2002r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.

105 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2002r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia.

38 KBPobierz na dyskPodgląd pliku