Przejdź do treści

Uchwały Zgromadzenia w 2010 r.Uchwała Nr 39/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"

101 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 38/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn. " Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty"

83 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 37/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność JRP

315 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 36/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2011 oraz zasad jej opłacania

185 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 35/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2010 r.

1.3 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr 34/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia roli Operatora Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gmin Białogard, Karlino i Rąbino

93 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 33/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek na utrzymanie JRP przez Gminę Połczyn Zdój

92 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 32/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.08.2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich na utrzymanie JRP przez Gminę Biesiekierz.

77 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 31/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn. "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty" na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

98 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 30/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu ZMiGDP w Karlinie za i półrocze roku budżetowego

182 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 29/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i wieloletniej prognozy finansowej ZMIGDP

348 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 28/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2010

1.9 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr 27/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu na 2010 r.

470 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 26/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

35 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 25/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie ZMiGDP

45 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 24/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności Związku, które mają charakter cywilnoprawny

43 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 23/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek na utrzymanie JRP przez Gminę Gościno

353 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 22/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek na utrzymanie JRP przez Gminę Dygowo

402 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 21/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek na utrzymanie JRP przez Gminę Karlino

30 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 20/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich na utrzymanie JRP przez Gminę Rymań

36 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 19/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek od należności pieniężnych ZMiGDP na sfinansowanie kosztów utrzymania JRP oraz ustalenia zasad wpłat na obsługę długu publicznego Związku

60 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 18/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2009 r. wraz z informacją opisową.

29 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 17/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2010 oraz zasad jej opłacania.

84 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 16/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie ustalania wysokości składki członkowskiej oraz zasad i terminów płatności

57 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 15/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"

45 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 14/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty"

440 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 13/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty

43 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 12/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu Związku na 2010 r.

694 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 11/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009

24 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 10/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności Gminy Borne Sulinowo wobec ZMiGDP z tytułu składki na utrzymanie Biura

75 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 9/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności Związku, które maja charakter cywilnoprawny

44 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 8/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zasad przystępowania innych jednostek samorządu terytorialnego, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek.

63 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 7/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn."Rozwój bazy lokalowej OEE w Lipiu" na rzecz WFOŚiGW

36 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 6/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn."Rozwój bazy lokalowej OEE w Lipiu" na rzecz NFOŚiGW

34 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 5/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn."Młody ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych" na rzecz WFOŚiGW

35 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 4/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu pn. "Młody Ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych na rzecz NFOŚiGW

33 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 3/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu na 2010 r.

733 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 2/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2010 oraz zasad jej opłacania

83 KBPobierz na dysk

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2022

340 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 1/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na 2010 r.

4.0 MBPobierz na dysk