Przejdź do treści

Uchwały Zgromadzenia w 2010 r.Uchwała Nr 39/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"

101 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 38/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn. " Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty"

83 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 37/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność JRP

315 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 36/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2011 oraz zasad jej opłacania

185 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 35/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2010 r.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 34/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia roli Operatora Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gmin Białogard, Karlino i Rąbino

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 33/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek na utrzymanie JRP przez Gminę Połczyn Zdój

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 32/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.08.2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich na utrzymanie JRP przez Gminę Biesiekierz.

77 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 31/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn. "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty" na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

98 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 30/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu ZMiGDP w Karlinie za i półrocze roku budżetowego

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 29/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i wieloletniej prognozy finansowej ZMIGDP

348 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 28/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14.09.2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2010

1.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 27/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu na 2010 r.

470 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 26/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

35 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 25/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie ZMiGDP

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 24/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności Związku, które mają charakter cywilnoprawny

43 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek na utrzymanie JRP przez Gminę Gościno

353 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek na utrzymanie JRP przez Gminę Dygowo

402 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek na utrzymanie JRP przez Gminę Karlino

30 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich na utrzymanie JRP przez Gminę Rymań

36 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek od należności pieniężnych ZMiGDP na sfinansowanie kosztów utrzymania JRP oraz ustalenia zasad wpłat na obsługę długu publicznego Związku

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2009 r. wraz z informacją opisową.

29 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2010 oraz zasad jej opłacania.

84 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie ustalania wysokości składki członkowskiej oraz zasad i terminów płatności

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty"

440 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty

43 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu Związku na 2010 r.

694 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności Gminy Borne Sulinowo wobec ZMiGDP z tytułu składki na utrzymanie Biura

75 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności Związku, które maja charakter cywilnoprawny

44 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zasad przystępowania innych jednostek samorządu terytorialnego, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek.

63 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn."Rozwój bazy lokalowej OEE w Lipiu" na rzecz WFOŚiGW

36 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn."Rozwój bazy lokalowej OEE w Lipiu" na rzecz NFOŚiGW

34 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn."Młody ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych" na rzecz WFOŚiGW

35 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu pn. "Młody Ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych na rzecz NFOŚiGW

33 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu na 2010 r.

733 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2010 oraz zasad jej opłacania

83 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2022

340 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/10 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na 2010 r.

4.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku