Przejdź do treści

Uchwały Zgromadzenia w 2007 r.

Uchwała nr 1/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 21 marca 2007 r.
W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 21 marca 2007 r.
W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 21 marca 2007 r.
W sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 21 marca 2007 r.
W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Zarządu Związku.

Uchwała nr 5/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 21 marca 2007 r.
W sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu.

Uchwała nr 6/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 21 marca 2007 r.
W sprawie Z-cy Przewodniczącego Zarządu.

Uchwała nr 7/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 21 marca 2007 r.
W sprawie
wyboru członków Zarządu.

Uchwała nr 10/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 21 marca 2007 r.
W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 11/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 21 marca 2007 r.
W sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w celu określenia rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w stosunku do paracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce budżetowej p.n. "Jednostka Realizująca Projekt Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 12/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 21 marca 2007 r.
W sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 13/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 21 marca 2007 r.
W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do sprawozdania finansowego Związku za rok 2006.

Uchwała nr 14/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 28 marca 2007 r.
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce budżetowej p.n. "Jednostka Realizująca Projekt Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 15/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 28 marca 2007 r.
W sprawie ustalenia składki członkowskiej na Biuro Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007 oraz zasad jej opłacania.

Uchwała nr 16/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 28 marca 2007 r.
W sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty"

Uchwała nr 17/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 28 marca 2007 r.
W sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007.

Uchwała nr 18/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 28 marca 2007 r.
W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007.

Uchwała nr 19/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 30 kwietnia 2007 r.
W sprawie wyboru Komisji do Spraw Budżetowych.

Uchwała nr 20/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 30 kwietnia 2007 r.
W sprawie
 

Uchwała nr 21/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 30 kwietnia 2007 r.
W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2006 r.

Uchwała nr 22/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 30 kwietnia 2007 r.
W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007.

Uchwała nr 23/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 30 kwietnia 2007 r.
W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie".
 

Uchwała nr 24/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 27 czerwca 2007 r.
W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego" realizowanego w ramach Mechanizmów Finansowych EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 

Uchwała nr 25/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 27 czerwca 2007 r.
W sprawie odwołania z funkcji członka i POrzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku.
 

Uchwała nr 26/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 27 czerwca 2007 r.
W sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.
 

Uchwała nr 27/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 27 czerwca 2007 r.
W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 

Uchwała nr 28/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 27 czerwca 2007 r.
W sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na sfinansowanie wydatków w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty".
 

Uchwała nr 29/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 27 czerwca 2007 r.
W sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na sfinansowanie wydatków w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 30/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 27 czerwca 2007 r.
W sprawie ustalenia wyskokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty". za 2006 r.
 

Uchwała nr 31/07 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 29 czerwca 2007 r.
W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007

Uchwała nr 32/07 Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 25 września 2007r.
W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007

Uchwała nr 33/07 Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 25 września 2007r.
W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 
Uchwała nr 34/07 Zgromadzenia ZMIGDP
z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do Projektów realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 
Uchwała nr 35/07 Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 25 września 2007r.
W sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej
 
Uchwała nr 36/07 Zgromadzenia
z dnia 10 grudnia 2007r.
W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007
 
Uchwała nr 37/07 Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10 grudnia 2007r.
W sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2008

Uchwała nr 38/07 Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10 grudnia 2007r.
W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty na rok 2008 oraz zasad jej opłacania

Uchwała nr 39/07 Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10 grudnia 2007r.
W sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania skłądki na działalność Jednostki Realizującej
Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty"

Uchwała nr 40/07 Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10 grudnia 2007r.
W sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie wydatków przekraczających wydatki
wynikające z decyzji Komisji Europejskiej w ramach projektu "Zintegrowana
Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty"

Uchwała nr 41/07 Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10 grudnia 2007r.
W sprawie uzasadnienia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków pochodzących
z Funduszu Spójności w ramach projektu "Zintegrowana Gospodarka
Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty"

Uchwała nr 42/07 Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10 grudnia 2007r.
W sprawie zmian uchwały nr 10/07 z dnia 21.03.2007r. Zgromadzenia Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała nr 43/07 Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10 grudnia 2007r.
W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 44/07 Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10 grudnia 2007r.
W sprawie odwołania członka Zarządu

Uchwała nr 45/07 Zgromadzenia ZMiGDP
 z dnia 10 grudnia 2007r.
W sprawie wyboru członka Zarządu

prognoza