Przejdź do treści

Zgromadzenie z dnia 10 stycznia 2005 r.

Uchwała Nr 1/05
Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2005 rok.
Załącznik do uchwały nr 1/05
 


Uchwała Nr 2/05
Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie zmian budżetu Związku na rok 2005.
Załącznik do uchwały nr 2/05