Przejdź do treści

Zgromadzenie z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr 3/05
Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok wraz z częścią opisową.
Załącznik do uchwały nr 3/05

Uchwała Nr 4/05
Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2004 r.
 

Uchwała Nr 5/05
Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości.
 

Uchwała Nr 6/05
Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmian budżetu Związku za rok 2005.
Załącznik do uchwały nr 6/05

Uchwała Nr 7/05
Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.