Przejdź do treści

Zgromadzenie z dnia 16 maja 2005 r.

Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 18/04 z dnia 15 września 2004 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała Nr 9/05
Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Załącznik do uchwały nr 9/05

Uchwała Nr 10/05
Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2005 oraz zasad jej opłacania.

Uchwała Nr 11/05
Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2005.
Załącznik do uchwały nr 11/05