Przejdź do treści

Zgromadzenie z dnia 22 grudnia 2005 r.

 

Uchwała nr 15/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2005.

125 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 16/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie przyjęcia Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin oraz przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin.

238 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 17/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr INT/MV - BB - PL/A/006/04 "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw".

22 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 18/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr INT/MV - BB - PL/D/063/05 "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej".

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 19/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr INT/MV - BB - PL/A/064/05 "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej".

23 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 20/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr INT/MV - BB - PL/B/007/04 "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty".

23 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 21/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie projektów z Banku Gospodarstwa Krajowego

54 KBPobierz na dyskPodgląd pliku