Przejdź do treści

Zgromadzenie z dnia 17 lutego 2004 r.

Uchwała nr 03/04
Z dnia 17 lutego 2004 r. dot. uchwalenia budżetu
>>więcej
Uchwała nr 04/04
Z dnia 17 lutego 2004 r. dot. w sprawie powołania i wyboru Komisji Statutowej
>>więcej
Uchwała nr 05/04
Z dnia 17 lutego 2004 r. dot. powołania jednostki budżetowej "Ośrodek Edukacji Ekologiccznej w Lipiu"
>>więcej
Uchwała nr 06/04
Z dnia 17 lutego 2004 r. dot. utworzenia konta jednostki budżetowej "OEE w Lipiu"
>>więcej
Uchwała nr 07/04
Z dnia 17 lutego 2004 r. dot. współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
>>więcej

Uchwała nr 3/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2004rW sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2004.

538 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 4/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2004r.W sprawie powołania i wyboru Komisji Statutowej.

23 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 5/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2004r.W sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu"

315 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 6/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2004r.W sprawie utworzenia konta jednostki budżetowej "Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu".

31 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 7/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2004r.W sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty" wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW).

52 KBPobierz na dyskPodgląd pliku