Przejdź do treści

Zgromadzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r.

 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 

Uchwała nr 8/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 kwietnia 2004r.Zmieniająca uchwałę w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty" wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW).

32 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 9/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 kwietnia 2004r.Zmieniająca uchwałę w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 10/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 kwietnia 2004r.W sprawie wydania opinii o planowanej inwestycji - budowa chlewni na terenie gminy Grzmiąca.

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku