Przejdź do treści

Zgromadzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Uchwała nr 11/04
Z dnia 27 kwietnia 2004 r. dot. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.
>>więcej
Uchwała nr 12/04
Z dnia 27 kwietnia 2004 r. dot. udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2003 r.
>>więcej
Uchwała nr 13/04
Z dnia 27 kwietnia 2004 r. dot. zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "OEE w Lipiu"
>>więcej
Uchwała nr 14/04
Z dnia 27 kwietnia 2004 r. dot. przyjęcia zmian w statucie.
>>więcej
Uchwała nr 15/04
Z dnia 27 kwietnia 2004 r. dot. zmian budżetu Związku na rok 2004 r.
>>więcej

Uchwała nr 11/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2004r.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok wraz z częścią opisową.

334 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 12/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2004r.W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2003r.

17.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 13/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2004r.Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu".

19.4 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 14/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2004r.W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku.

183 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 15/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2004r.W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2004.

131 KBPobierz na dyskPodgląd pliku