Przejdź do treści

Zgromadzenie z dnia 15 września 2004 r.

Uchwała nr 16/04
Z dnia 15 września 2004 r. dot.
>>więcej
Uchwała nr 17/04
Z dnia 15 września 2004 r. dot. przyjęcia do Związku gminy miejskiej Szczecinek
>>więcej
Uchwała nr 18/04
Z dnia 15 września 2004 r. dot. przyjęcia zmian w statucie.
>>więcej
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 

Uchwała nr 19/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 września 2004r.W sprawie przyjęcia statutu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie oraz przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do Stowarzyszenia Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie.

293 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 20/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 września 2004r.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku wraz z częścią opisową.

652 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 21/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 września 2004r.W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2004.

275 KBPobierz na dyskPodgląd pliku