Przejdź do treści

Zgromadzenie z dnia 23 kwietnia 2003 r.

 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 

Uchwała nr1/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.

12.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 2/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie wyboru członka Zarządu.

12.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 3/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok wraz z częścią opisową.

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 4/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2002r.

17.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 5/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie przyznania ewentualnej nagrody.

18.2 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 6/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie przyjęcia zmiany programu działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2003 rok.

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 7/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2003.

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku