Przejdź do treści

Zgromadzenie z dnia 24 października 2003 r.

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Uchwała nr8/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 października 2003rW sprawie nieodpłatnego nabycia.

16.4 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 9/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 października 2003r.W sprawie obciążenia nieruchomości.

20 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 10/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 października 2003r.W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dorzecza Parsęty w Lipiu"

30 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 13/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 października 2003r.W sprawie zmiany budżetu Związku w 2003r.

163 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 14/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 października 2003r.W sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

20 KBPobierz na dyskPodgląd pliku