Przejdź do treści

Kontrole 2008 r.Protokół z kontroli projektu " Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"

84 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Cztery Pory Roku w Dorzeczu Parsęty"

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"

4.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty"

12.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty"

14.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"

28 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Rozwój i promocja Centru Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie"

7.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"

7.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku