Przejdź do treści

Opinie RIO w 2011 r.Uchwała Nr XXXI/138/Z/2011 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego ZMiGDP na lata 2011-2021

378 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr CXXXVIII/506/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 08.12.2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2012

136 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr CXXXVIII/507/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 08.12.2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały ZMiGDP o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021

148 KBPobierz na dyskPodgląd pliku