Przejdź do treści

Opinie RIO 2010 r.Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłużonym projekcie uchwały ZMiGDP o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021

215 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2011

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr C/282/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 06.09.2010 r. w sprawie wydania opinii o informacji Zarządu ZMiGDP z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12.04.2010 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu w 2009 r.

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12.04.2010 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Zarządu ZMiGDP z wykonania budżetu w 2009 r.

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku