Przejdź do treści

Opinie RIO 2009 r.Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2010 rok prognozy kwoty długu publicznego ZMiGDP

120 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP na 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opinia RIO z dnia 04 września 2009 r. w sprawie wydania opinii o informacji Zarządu ZMiGDP z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

71 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z z wykonania budżetu w 2008 r.

73 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzania Związku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku