Przejdź do treści

Statystyki oglądalności

# Strona Wyświetlenia
1.Przetargi ZMIGDP573189
2.BIP155544
3.Praca42192
4.Przetargi OEE Lipie38655
5.Przetargi realizowane w ramach projektu "ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W DORZECZU PARSĘTY"32036
6.Dni i godziny otwarcia17612
7.Pomoc16785
8.Biuro16758
9.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym JRP.3410/4.2/201016717
10.Skład osobowy16338
11.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym JRP.3410/3.2/201016279
12.Dane adresowe15814
13.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon I Białogard - III.15785
14.Zgromadzenie Związku15198
15.Strona główna15183
16.Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania14951
17.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż 10 szt. tablic informacyjnych"14147
18.Kompetencje14069
19.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty13765
20.WYNIKI OTWARTEGO NABORU13678
21.Statut Związku13219
22.Odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu otwartego na „Wykonanie wyceny służebności przesyłu oraz wyceny nieruchomości w celu zakupu”12497
23.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon II Kołobrzeg - II w trybie przetargu nieograniczonego12434
24.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na wykonanie wyceny służebności przesyłu12320
25.U C H W A Ł A Nr 7 /0311640
26.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon II Kołobrzeg - II11545
27.Kompetencje11192
28.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na dostawę dysków11009
29.Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Dostawę i montaż wysokoobrotowej wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalnię ścieków w Szczecinku10941
30.Wyniki naboru na wolne stanowisko ds inwestycji10771