Przejdź do treści

Statystyki oglądalności

# Strona Wyświetlenia
1.Przetargi ZMIGDP720036
2.BIP159089
3.Praca46046
4.Przetargi OEE Lipie40543
5.Przetargi realizowane w ramach projektu "ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W DORZECZU PARSĘTY"32036
6.Dni i godziny otwarcia22746
7.Biuro20670
8.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym JRP.3410/4.2/201020561
9.Zgromadzenie Związku20515
10.Skład osobowy20040
11.Dane adresowe19978
12.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym JRP.3410/3.2/201019886
13.Pomoc19639
14.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon I Białogard - III.19577
15.Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania17773
16.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty17643
17.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż 10 szt. tablic informacyjnych"17642
18.Strona główna17614
19.Kompetencje17548
20.WYNIKI OTWARTEGO NABORU17166
21.Statut Związku15154
22.Odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu otwartego na „Wykonanie wyceny służebności przesyłu oraz wyceny nieruchomości w celu zakupu”15095
23.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon II Kołobrzeg - II w trybie przetargu nieograniczonego14443
24.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na wykonanie wyceny służebności przesyłu14185
25.Kompetencje13677
26.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon II Kołobrzeg - II13455
27.U C H W A Ł A Nr 7 /0313202
28.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę świadczenia pomocy prawnej, w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II”13151
29.Wyniki naboru na wolne stanowisko ds inwestycji13146
30.Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Dostawę i montaż wysokoobrotowej wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalnię ścieków w Szczecinku13040