Przejdź do treści
Nr ref. JRP.352/1/2012      Karlino, dnia 27.03.2012r. 

 

Odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu otwartego na „Wykonanie wyceny służebności przesyłu oraz wyceny nieruchomości w celu zakupu”.

 

Pytanie nr 1

Czy wyceny będą zlecane sukcesywnie, czy zostaną zlecone jednorazowo z terminem wykonania do 15.05.2012r?

 

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że cały zakres zamówienia określony jest w SIWZ części I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie przedmiotu zamówienia nie będzie realizowane na podstawie zleceń. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z przyjęciem pełnego zakresu umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie operaty dla nieruchomości opisane w SIWZ do dnia 15.05.2012r.

 

Pytanie nr 2

W części nr 2 w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wyceny widnieją przepompownie ścieków oraz stacja podnoszenia ciśnienia – czy te zabudowania również podlegają wycenie? Jeżeli tak, to jaka jest ich powierzchnia (użytkowa lub kubatura)?

 

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że wycenie podlegają powierzchnie działek przeznaczone pod budowę przepompowni ścieków i stacji podnoszenia ciśnienia.