Przejdź do treści

Uchwała Nr 35/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu na 2012 r.

183 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 34/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

17.9 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 33/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku

576 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 32/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dot. realizacji pojektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ramach ZMiGDP"

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Autopoprawka Zarządu ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. do projektu uchwały Zgromadzenia ZMiGDP w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r.

140 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 30/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2013 r..

5.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 29/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych JRP za okres od 01.01.2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 28/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian do budżetu na 2012

292 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 27/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 05 października 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko - niemieckiej na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 26/12 Zarzadu ZMiGDP z dnia 04 października 2012 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP

114 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 25/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 04 października 2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

15.9 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 24/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 04 października 2012 r. w sprawie zmian do budżetu na 2012 rok

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Gminę Borne Sulinowo

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez Związek

75 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I pół 2012 r. ZMiGDP w Karlinie

9.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2012

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

17.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 czrewca 2012 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi OEE w Lipiu Annie Chrzanowskiej-Rząsa upoważnienia do podpisania umowy i weksla in blanco z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu "Zielona Energia inwestycją w przyszłość"

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2012

327 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

17.7 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi OEE w Lipiu Annie CHrzanowskiej Rząsa upoważnienia do złożenia wniosku, podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Zielona energia inwestycją w przyszłość"

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi OEE w Lipiu Annie Chrzanowskiej Rząsa upoważnienia do złożenia wniosku, podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu Polsko-Niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych JRP za rok 2011

38 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za rok 2011

39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku za rok 2011

36 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za rok 2011

46 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 marca 2012 w sprawie upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych Związku

25 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumnetów dotyczących realizacji projektu "Przyrodo nie znikaj"-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku

574 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie przekazania środków pochodzących z opłaty organizacyjnej

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Powiat Szczecinecki

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2012

129 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie przeprowadzonych postępowań przetargowych

125 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu za rok 2011

867 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Dorzecza Pasręty w Karlinie

11.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku