Przejdź do treści

Uchwała nr II/21/Z/2013 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego ZMiGDP na lata 2013-2021

210 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr CXVI.518.Z.2013 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP w Karlinie na 2014 rok

130 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr CXVI.519.Z.2013 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021 ZMiGDP w Karlinie

115 KBPobierz na dyskPodgląd pliku