Przejdź do treści

Uchwała Nr 40/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.

374 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 39/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

16.0 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 38/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.

303 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 37/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Gminę Biesiekierz

63 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 36/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.

306 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 35/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku

668 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 34/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu na 2014 r.

7.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 33/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.

122 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 32/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2013

102 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 31/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

16.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 30/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wytycznych wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wpf na rok 2014 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP

113 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 29/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych na rzecz Gminy Karlino

46 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 28/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zawarcie umowy dzierżawy gazociągu

25 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 27/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2013

143 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 26/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 ZMiGDP w Karlinie

9.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 24/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia.

165 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia

21 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji proejktu "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia

21 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Nr 59/06 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie regulaminu ZFŚS ZMiGDP

271 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds realizacji projektu

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku

4.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.

867 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za 2012 r.

410 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia łącznych sprawozdań finansowych JRP za 2012 r.

340 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za 2012 r.

345 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku za 2012 r.

324 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 13/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia

18.0 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 12/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura I. Czerniec do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 11/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Zarządu W. Miśko do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 10/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie organizacji udzielenia zamówień publicznych w Biurze ZMiGDP

488 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 9/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku

615 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 8/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Biura

28 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 7/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych na rzecz Gminy Karlino

219 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 6/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z przebiegu i zakończenia likwidacji JRP

208 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 5/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia spprawozdań finansowych JRP za okres od 01 września 2012 do 31 grudnia 2012 r.

516 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 4/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu za rok 2012

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 3/13 Zarzadu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzonych postępowań prztergowych w 2012 r.

325 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 2/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu ZMiGDP w Karlinie

14.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 1/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 r.

80 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwały Zarządu w 2013 r.