Przejdź do treści

Uchwała Nr XIII/125/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie OEE w lipiu

217 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/124/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2014-2021

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/123/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2014 r.

9.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/122/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na 2014 r. oraz zasad jej opłacania

126 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/121/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2013-2021

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/120/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.

1.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/119/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb, poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko"

75 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/118/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn. "STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych"

44 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/117/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/116/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/115/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu 'STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych"

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czrewca 2013 r. w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/113/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2013-2013

815 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/112/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2013

5.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/111/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012

472 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/110/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. ZMiGDP

258 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/109/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

68 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/108/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zakończenia likwidacji Jednostki Realizującej Projekt

211 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/107/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Połczyn Zdrój

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/106/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

52 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/105/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2021.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/104/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 r.

871 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/103/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Łączy nas młodzież – polsko-niemiecki folder informacyjny”

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/102/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Odnawialne Źródła Energii – potrzeba czy moda?”

72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/101/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Stworzenie ekologicznego labiryntu – ciekawego miejsca rekreacji”

68 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/100/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Ty wyrzucasz, my segregujemy!" - zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży”

72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/99/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Z naturą na Ty!” – polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne”

66 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/98/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty”

63 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/97/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”

84 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/96/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/95/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - etap II“

77 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/94/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

55 KBPobierz na dyskPodgląd pliku