Przejdź do treści

Uchwała Nr CVIII.479.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wpf ZMiGDP w Karlinie na lata 2015-2022

124 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała NR II.21.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego ZMiGDP w Karlinie na lata 2014-2021

117 KBPobierz na dyskPodgląd pliku