Przejdź do treści

Uchwała nr 29/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

196 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 28/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu ZMiGDP na 2015 r.

4.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 27/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych na realizacje projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia

74 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 26/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Biały Bór

54 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 25/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2014

113 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwałą Nr 23/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

10.7 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku trwałego w postaci nakładów inwestycyjnych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2014 r.

42 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2014

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku

516 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Biały Bór

54 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2014 r. ZMiGDP

5.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2014

34 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

79 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2014 r.

44 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP w Karlinie

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu za rok 2013

673 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2014 r.

10.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych w Biurze ZMiGDP

355 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za 2013 r.

269 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za 2013 r.

28 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku za 2013 r.

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2014

32 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2014

53 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2013 r.

162 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. ZMiGDP w Karlinie

5.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2014

84 KBPobierz na dyskPodgląd pliku