Kontrole 2008 r.

 • Protokół z kontroli projektu " Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"
  84 KB
 • Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Cztery Pory Roku w Dorzeczu Parsęty"
  195 KB
 • Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"
  1 MB
 • Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"
  5 MB
 • Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty"
  13 MB
 • Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty"
  15 MB
 • Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"
  28 MB
 • Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Rozwój i promocja Centru Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie"
  8 MB
 • Protokół z kontroli kompleksowej projektu "Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"
  8 MB