• Uchwała Nr IX/89/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na 2013 r.
    5 MB