Redakcja

Redaguje i prowadzi nadzór merytoryczny:

Kamil Piecuch - kierownik referatu ds informatyzacji

kp@parseta.org.pl

Joanna Kwarcińska - inspektor ds organizacyjnych i kadr

jk@parseta.org.pl

tel. 94 311 72 47