Biuro

 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino

tel. 600 442 274
 

e-mail: zmigdp@parseta.org.pl

 

Anna Mieczkowska
Przewodnicząca Zarządu
 zmigdp@parseta.org.pl
 

Iwona Czerniec
Dyrektor Biura Związku
 ic@parseta.org.pl
tel. 696 085 442

Edyta Tomaszewska
Skarbnik
 et@parseta.org.pl
 tel. 662 029 674

Referat ds ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych

Monika Drabowicz
Kierownik referatu
md@parseta.org.pl
tel. 728 879 380

Dorota Moursy
Inspektor d/s inwestycji
dm@parseta.org.pl 
tel. 728 879 380

Joanna Skoczyk
Podinspektor d/s rozliczeń
js@fs.parseta.pl
tel. 600 442 274

Referat Organizacyjny

Joanna Kwarcińska
Inspektor d/s organizacyjnych i kadr
jm@parseta.org.pl
tel. 600 442 274

Referat ds Informatyzacji - Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego

Arkadiusz Binaś
inspektor 
ab@parseta.org.pl
tel. 785 820 580

Referat Finansowy

Anna Kojder
podinspektor ds. księgowości
ak@praseta.org.pl
tel. 785 820 590

Referat ds gospodarki wodnej

Kamil Piecuch
Kierownik Referatu
kp@parseta.org.pl
tel. 660 668 125

Agnieszka Pyrzyńska-Gorzkiewicz
starszy specjalista ds. rozliczeń
apyrzynska@parseta.org.pl
tel. 785 820 580