Biuro

 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino

tel. (+ 48 94) 311 72 47
 

e-mail: zmigdp@parseta.org.pl

 

Waldemar Miśko
Przewodniczący Zarządu
 zmigdp@parseta.org.pl
 +48 94 307 04 32

Iwona Czerniec
Dyrektor Biura Związku
 ic@parseta.org.pl
 +48 94 311 72 47

Edyta Tomaszewska
Skarbnik
 et@parseta.org.pl
 +48 94 716 63 36

Referat ds ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych

Monika Drabowicz
Kierownik referatu
md@parseta.org.pl
+48 94 716 63 38

Dorota Moursy
Inspektor d/s inwestycji
dm@parseta.org.pl 
+48 94 716 63 38

Joanna Skoczyk
Podinspektor d/s rozliczeń
js@fs.parseta.pl
+48 94 716 63 48

Referat Organizacyjny

Joanna Kwarcińska
Inspektor d/s organizacyjnych i kadr
jm@parseta.org.pl
+48 94 311 72 47 
+48 94 716 63 41

Referat ds Informatyzacji - Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego

Arkadiusz Binaś
inspektor 
ab@parseta.org.pl
+48 94 311 35 49

Referat Finansowy

Anna Kojder
podinspektor ds. księgowości
ak@praseta.org.pl
+48 94 311 35 48

Referat ds gospodarki wodnej

Kamil Piecuch
Kierownik Referatu
kp@parseta.org.pl
+48 94 716 63 31

Jakub Podleśny
Inspektor  
jp@parseta.org.pl
+48 94 716 65 49

Agnieszka Pyrzyńska-Gorzkiewicz
starszy specjalista ds. rozliczeń
apyrzynska@parseta.org.pl
+48 94 717 71 23