• Uchwała Nr IX/69/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na 2017 r.
    6 MB