• Uchwała Nr XIII/105/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2018
    490 KB
  • Uchwała Nr XIII/101/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2018
    7 MB