• Uchwała Nr IV/30/19 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 r.
    7 MB