• Uchwała Nr 19/21 Zarządu ZMiGDP z dnia15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Związku na rok 2022
    6 MB