• Uchwała Nr CXXII.528.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11.12.2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ZMiGDP
  142 KB
 • Uchwała Nr CXXII.527.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11.12.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2020
  53 KB
 • Uchwała Nr CIV.395.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 października 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie ZMiGDP na rok 2019
  69 KB
 • Uchwała Nr XIX.Z.102.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej ZMiGDP na 2019 r.
  45 KB
 • Uchwała Nr XIX.Z.101.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ZMIGDP
  192 KB