Uchwały Zarządu w 2002r.

 • Uchwała Nr 1/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 22stycznia 2002r.W sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu na 2002 rok.
  58 KB
 • Uchwała Nr 2/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 5 marca 2002r.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2001 rok.
  120 KB
 • Uchwała Nr 3/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 6 marca 2002r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia.
  32 KB
 • Uchwała Nr 4/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 6 marca 2002r.W sprawie wnioskowania do Zgromadzenia o stwierdzenie utraty członkostwa przez Miasto i Gminę Polanów.
  14 KB
 • Uchwała Nr 5/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 6 marca 2002r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.
  93 KB
 • Uchwała Nr 6/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2002r.W sprawie miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia.
  26 KB
 • Uchwała Nr 7/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2002r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.
  429 KB
 • Uchwała Nr 8/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 lipca 2002r.W sprawie wystąpienia Gminy Świdwin ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  13 KB
 • Uchwała Nr 9/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 lipca 2002r.W sprawie odwołania Skarbnika Związku.
  11 KB
 • Uchwała Nr 10/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 lip[ca 2002r.W sprawie powołania Skarbnika Związku.
  11 KB
 • Uchwała Nr 11/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 sierpnia 2002r.W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2002 r.
  252 KB
 • Uchwała Nr 13/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2002r.W sprawie dysponowania rezerwą budżetową w 2002 roku.
  30 KB
 • Uchwała Nr 14/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2002r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.
  105 KB
 • Uchwała Nr 15/02 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2002r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia.
  38 KB