Uchwały Zarządu w 2007 r.

 • Uchwała nr 1/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 stycznia 2007r. W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  80 KB
 • Uchwała nr 2/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 stycznia 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upowaznienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie"
  56 KB
 • Uchwała nr 3/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 stycznia 2007r. W sprawie wystapienia Miasta Świdwin ze Zwiazku Miasti Gmin Dorzecza Parsęty.
  56 KB
 • Uchwała nr 4/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 stycznia 2007r. W sprawie rozwiazania porozumienia z Mistem Świdwin zawartego w ramach projektu "Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty"
  50 KB
 • Uchwała nr 5/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 stycznia 2007r. W sprawie powołania Dyrektora OEE w Lipiu
  43 KB
 • Uchwała nr 6/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 stycznia 2007r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi OEE w Lipiu do dysponowania mieniem
  39 KB
 • Uchwała nr 7/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 lutego 2007r. W sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstepnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
  31 KB
 • Uchwała nr 8/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 lutego 2006r. W sprawie odwołania Skarbnika Związku
  40 KB
 • Uchwała nr 9/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 lutego 2007r. W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej na roboty budowlane, kontrakt III dla Rejonu I Białogard
  62 KB
 • Uchwała nr 10/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 lutego 2007r. W sprawie powpłania Doraźnej Komisji Przetargowej do ptrzygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XIII, XIV, Rejon II Kołobrzeg
  66 KB
 • Uchwała nr 11/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 lutego 2007r. W sprawie W sprawie powpłania Doraźnej Komisji Przetargowej do ptrzygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XIII, XIV, Rejon III Szczecinek
  159 KB
 • Uchwała nr 12/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 lutego 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisjiprzetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę Pomoc Techniczna dla POK część II
  76 KB
 • Uchwała nr 13/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 lutego 2007r. W sprawie powierzenia obowiązków Skarbnika Związku
  28 KB
 • Uchwała nr 14/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 14 marca 2007r. W sprawie powierzenia obowiązków Skarbnika Związku
  41 KB
 • Uchwała nr 15/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 14 marca 2007r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  26 KB
 • Uchwała nr 16/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 14 marca 2007r. W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Rejon II Kołobrzeg
  65 KB
 • Uchwała nr 17/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 14 marca 2007r. W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Rejon III Szczecinek
  65 KB
 • Uchwała nr 18/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 14 marca 2007r. W sprawie zmiany uchwały Nr 9/07 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  41 KB
 • Uchwała nr 19/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 marca 2007r. W sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarzadu upoważnienia do składania oświadczen woli
  33 KB
 • Uchwała nr 20/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 marca 2007r. W sprawie upoważnienia członka Zarządu do składania oświadczeń woli
  46 KB
 • Uchwała nr 21/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 marca 2007r. W sprawie delegowania dwóch członków Zarządu do wykonywania bezpośrednich czynności zarezerwowanych postanowieniami Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do kompetencji Zarządu
  35 KB
 • Uchwała nr 22/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 marca 2007r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  224 KB
 • Uchwała nr 23/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 marca 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę Inżyniera Kontraktu, Rejon I Białogard
  64 KB
 • Uchwała nr 24/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 marca 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę Inżyniera Kontraktu, Rejon II Kołobrzeg
  64 KB
 • Uchwała nr 25/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 marca 2007r. W sprawie poiwołania biegłego w celu pozyskania specjalistycznej wiedzy, w związku z prtzygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, kontrakt III dla Rejonu I Białogard
  68 KB
 • Uchwała nr 26/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 marca 2007r. W sprawie powołania biegłego w celu pozyskania specjalistycznej wiedzy, w zwiazku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia n roboty budowlane, kontrakt XIII, XIV dla Rejonu II Kołobrzeg
  70 KB
 • Uchwała nr 27/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 marca 2007r. W sprawie powołania biegłego w celu pozyskania specjalistycznej wiedzy, w zwiazku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia n roboty budowlane, kontrakt XXIII dla Rejonu III Szczecinek
  69 KB
 • Uchwała nr 28/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności Przeodniczącego Zarządu za rok 2006
  6 MB
 • Uchwała nr 29/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie przyjecia planu działania ZMiGDP na rok 2007
  10 MB
 • Uchwała nr 30/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie powołania Skarbnika Związku
  166 KB
 • Uchwała nr 31/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczkina prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  205 KB
 • Uchwała nr 32/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczkina prefinansowanie projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej"
  221 KB
 • Uchwała nr 33/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Rozwój i promocja działaności Centrum Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie" na rachunku Związku Miast o Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  230 KB
 • Uchwała nr 34/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczkina prefinansowanie projektu "Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitaliuzacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty "Szlak Solny" na rachunku Związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  235 KB
 • Uchwała Nr 35/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  21 KB
 • Uchwała nr 36/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczkina prefinansowanie projektu "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty" na rachunku Związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  221 KB
 • Uchwała nr 37/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie zmiany organzacyjnej Biura Związku
  354 KB
 • Uchwała nr 38/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzieleni zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt V, Rejon I Białogard
  391 KB
 • Uchwała nr 39/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 12 kwietnia 2007r. W sprawie zmiany uchwały nr 11/07 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  339 KB
 • Uchwała nr 40/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 23 kwietnia 2007r. W sprawie przedstyawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r
  15 MB
 • Uchwała nr 41/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 23 kwietnia 2007r. W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  3 MB
 • Uchwała nr 42/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 23 kwietnia 2007r. W sprawie zmiany uchwały nr 10/07 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  341 KB
 • Uchwała nr 43/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie odwołania Skarbnika Związku
  12 KB
 • Uchwała nr 44/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie powołania Skarbnika Związku
  13 KB
 • Uchwała nr 45/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu do podpisywania dokumentów w ramach projektu finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  28 KB
 • Uchwała nr 46/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  19 KB
 • Uchwała nr 47/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  18 KB
 • Uchwała nr 48/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Wspieranie działan i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracu polsko - niemieckiej"
  20 KB
 • Uchwała nr 49/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Rozwój i promocja działalności Centrum Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  21 KB
 • Uchwała nr 50/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji  Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty "Szlak Solny" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  21 KB
 • Uchwała nr 51/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty -  rozwój transgraniczej oferty turystycznej" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  20 KB
 • Uchwała nr 52/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura oraz Skarbnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrosdniczo w Dorzeczu Parsęty" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  20 KB
 • Uchwała nr 53/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  12 KB
 • Uchwała nr 54/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt IV, Rejon I Białogard
  41 KB
 • Uchwała nr 55/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VIII, Rejon I Białogrard
  40 KB
 • Uchwała nr 56/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie zamówień publicznych udzielanych przez ZMiGDP w ramach wykonywania pełnomocnictw udzielonych przez RWiK Sp.z o.o. z siedzibą w Białogardzie, MWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu oraz PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
  480 KB
 • Uchwała nr 57/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt X, Rejon I Białogrard
  40 KB
 • Uchwała nr 58/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XI, Rejon I Białogrard
  40 KB
 • Uchwała nr 59/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XXIII, Rejon III Szczecinek
  40 KB
 • Uchwała nr 60/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 maja 2007r. W sprawie zmiany uchwały Nr 16/07 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  34 KB
 • Uchwała nr 61/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt IV, Rejon I Białogrard
  34 KB
 • Uchwała nr 62/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VIII, Rejon I Białogrard
  35 KB
 • Uchwała nr 63/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt X, Rejon I Białogard
  35 KB
 • Uchwała nr 64/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XI, Rejon I Białogard
  35 KB
 • Uchwała nr 65/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XXIII, Rejon III Szczecinek
  36 KB
 • Uchwała nr 66/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XIV, Rejon II Kołobrzeg
  35 KB
 • Uchwała nr 67/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Rejon II Kołobrzeg
  35 KB
 • Uchwała nr 68/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie powołania powołania biegłych do składu doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Rejon III Szczecinek
  35 KB
 • Uchwała nr 69/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie powołania biegłego do składu doraźnej komisji przetargowej w celu pozyskania specjalistyczej wiedzy z zakresu prawa, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi Inżyniera Kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane - Rejon I Białogard
  34 KB
 • Uchwała nr 70/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie powołania biegłego do składu doraźnej komisji przetargowej w celu pozyskania specjalistyczej wiedzy z zakresu prawa, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi Inżyniera Kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane - Rejon II Kołobrzeg
  34 KB
 • Uchwała nr 71/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie powołania biegłego do składu doraźnej komisji przetargowej w celu pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia na usługi Pomoc Techniczna dla POK cz.II
  31 KB
 • Uchwała nr 72/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie zmian do budżetu na rok 2007
  54 KB
 • Uchwała nr 73/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 czerwca 2007r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  12 KB
 • Uchwała nr 74/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 lipca 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt IX, Rejon I Białogard
  53 KB
 • Uchwała nr 75/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 lipca 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VI, Rejon I Białogard
  52 KB
 • Uchwała nr 76/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 lipca 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VII, Rejon I Białogard
  53 KB
 • Uchwała nr 77/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 lipca 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, Kontrakt XXV oraz Kontrakt XXVII, Rejon III Szczecinek
  80 KB
 • Uchwała nr 78/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 lipca 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, Kontrakt XXVI oraz Kontrakt XXIX, Rejon III Szczecinek
  79 KB
 • Uchwała nr 79/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 lipca 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, Kontrakt XXVIII oraz Kontrakt XXX, Rejon III Szczecinek
  79 KB
 • Uchwała nr 80/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 26 lipca 2007r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  66 KB
 • Uchwała nr 81/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 września 2007r. W sprawie ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  3 MB
 • Uchwała nr 82/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 września 2007r. W sprawie zmian do budżetu na rok 2007
  55 KB
 • Uchwała nr 83/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 września 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakty IV a, IV b, IV c Rejon I Białogard"
  55 KB
 • Uchwała nr 84/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 września 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakty VI a, VI b, VI c Rejon I Białogard
  55 KB
 • Uchwała nr 85/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 września 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakty VI a, VII b Rejon I Białogard
  56 KB
 • Uchwała nr 86/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 września 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VIII, Rejon I Białogard
  54 KB
 • Uchwała nr 87/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 września 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt IX, Rejon I Białogard
  54 KB
 • Uchwała nr 88/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 września 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XI, Rejon I Białogard
  55 KB
 • Uchwała nr 89/07 Zarządu ZMIGDP z dnia 7 września 2007r. W sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, Rejon III Szczecinek
  74 KB
 • Uchwała nr 90/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 września 2007r. Wsprawie przyjęcia polityki rachunkowości w zakresie przepływów finansowych i ewidencji księgowej dla Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa"
  189 KB
 • Uchwała nr 91/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 września 2007r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rachunku projektu "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa"
  22 KB
 • Uchwała nr 92/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 września 2007r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  146 KB
 • Uchwała nr 93/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 września 2007r. W sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  25 KB
 • Uchwała nr 94/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 września 2007r. W sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2007
  222 KB
 • Uchwała nr 95/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 października 2007r. W sprawie udzielenia członkom Zarządu Związku pełnomocnictwa do podpisania umowy na pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW
  18 KB
 • Uchwała nr 96/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 października 2007r. W sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2007
  160 KB
 • Uchwała nr 97/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2007r. W sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2007
  150 KB
 • Uchwała nr 98/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2007r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  130 KB
 • Uchwałą nr 99/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2007r. W sprawie projektu budżetu Związku oraz informacji o stanie mienia komunalnego i prognozie długu publicznego na lata 2007-2022
  4 MB
 • Uchwała nr 100/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 listopada 2007r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  136 KB
 • Uchwała nr 101/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 listopada 2007r. W sprawie udzielenia członkom Zarządu Związku pełnomocnictwa do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie nr 3111/2006/Wn16/OW-ki-IS/D
  20 KB
 • Uchwała nr 103/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2007r. W sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  13 KB
 • Uchwała nr 104/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2007r. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Edukacji
  16 KB
 • Uchwała nr 105/07 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2007r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu do dysponowania mieniem
  23 KB