• Uchwała Nr 35/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu na 2012 r.
  183 KB
 • Uchwała Nr 34/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  18 KB
 • Uchwała Nr 33/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  576 KB
 • Uchwała Nr 32/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dot. realizacji pojektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ramach ZMiGDP"
  24 KB
 • Autopoprawka Zarządu ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. do projektu uchwały Zgromadzenia ZMiGDP w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r.
  140 KB
 • Uchwała Nr 30/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2013 r..
  6 MB
 • Uchwała Nr 29/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych JRP za okres od 01.01.2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.
  64 KB
 • Uchwała Nr 28/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian do budżetu na 2012
  292 KB
 • Uchwała Nr 27/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 05 października 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko - niemieckiej na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia
  939 KB
 • Uchwała Nr 26/12 Zarzadu ZMiGDP z dnia 04 października 2012 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP
  114 KB
 • Uchwała Nr 25/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 04 października 2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  16 KB
 • Uchwała Nr 24/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 04 października 2012 r. w sprawie zmian do budżetu na 2012 rok
  189 KB
 • Uchwała Nr 23/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Gminę Borne Sulinowo
  76 KB
 • Uchwała Nr 22/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez Związek
  75 KB
 • Uchwała Nr 21/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I pół 2012 r. ZMiGDP w Karlinie
  9 MB
 • Uchwała Nr 20/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2012
  199 KB
 • Uchwała Nr 19/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  17 KB
 • Uchwała Nr 18/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 czrewca 2012 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi OEE w Lipiu Annie Chrzanowskiej-Rząsa upoważnienia do podpisania umowy i weksla in blanco z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu "Zielona Energia inwestycją w przyszłość"
  24 KB
 • Uchwała Nr 17/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2012
  327 KB
 • Uchwała Nr 16/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  18 KB
 • Uchwała Nr 15/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi OEE w Lipiu Annie CHrzanowskiej Rząsa upoważnienia do złożenia wniosku, podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Zielona energia inwestycją w przyszłość"
  26 KB
 • Uchwała Nr 14/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi OEE w Lipiu Annie Chrzanowskiej Rząsa upoważnienia do złożenia wniosku, podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu Polsko-Niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"
  26 KB
 • Uchwała Nr 13/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych JRP za rok 2011
  38 KB
 • Uchwała Nr 12/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za rok 2011
  39 KB
 • Uchwała Nr 11/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku za rok 2011
  36 KB
 • Uchwała Nr 10/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za rok 2011
  46 KB
 • Uchwała Nr 9/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 marca 2012 w sprawie upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych Związku
  25 KB
 • Uchwała Nr 8/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumnetów dotyczących realizacji projektu "Przyrodo nie znikaj"-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"
  26 KB
 • Uchwała Nr 7/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  574 KB
 • Uchwała Nr 6/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie przekazania środków pochodzących z opłaty organizacyjnej
  49 KB
 • Uchwała Nr 5/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Powiat Szczecinecki
  62 KB
 • Uchwała Nr 4/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2012
  129 KB
 • Uchwała Nr 3/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie przeprowadzonych postępowań przetargowych
  125 KB
 • Uchwała Nr 2/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu za rok 2011
  867 KB
 • Uchwała Nr 1/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23.03.2012 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Dorzecza Pasręty w Karlinie
  12 MB