• Uchwała nr 29/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  196 KB
 • Uchwała Nr 28/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu ZMiGDP na 2015 r.
  4 MB
 • Uchwała Nr 27/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych na realizacje projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia
  74 KB
 • Uchwała Nr 26/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Biały Bór
  54 KB
 • Uchwała Nr 25/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2014
  113 KB
 • uchwałą Nr 23/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  11 KB
 • Uchwała Nr 22/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku trwałego w postaci nakładów inwestycyjnych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia
  89 KB
 • Uchwała Nr 21/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2014 r.
  42 KB
 • Uchwała Nr 20/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2014
  40 KB
 • Uchwała Nr 19/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  516 KB
 • Uchwała Nr 18/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Biały Bór
  54 KB
 • Uchwała Nr 17/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2014 r. ZMiGDP
  5 MB
 • Uchwała Nr 16/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2014
  34 KB
 • Uchwała Nr 14/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  79 KB
 • Uchwała Nr 13/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2014 r.
  44 KB
 • Uchwała Nr 12/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP w Karlinie
  62 KB
 • Uchwała Nr 11/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu za rok 2013
  673 KB
 • Uchwała Nr 10/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2014 r.
  11 KB
 • Uchwała Nr 9/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych w Biurze ZMiGDP
  355 KB
 • Uchwała Nr 8/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za 2013 r.
  269 KB
 • Uchwała Nr 7/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za 2013 r.
  28 KB
 • Uchwała Nr 6/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku za 2013 r.
  189 KB
 • Uchwała Nr 5/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2014
  32 KB
 • Uchwała Nr 4/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2014
  53 KB
 • Uchwała Nr 3/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2013 r.
  162 KB
 • Uchwała Nr 2/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. ZMiGDP w Karlinie
  5 MB
 • Uchwała Nr 1/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2014
  84 KB