• Uchwała Nr 44/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  118 KB
 • Uchwała Nr 43/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu na 2016 r.
  121 KB
 • Uchwała Nr 42/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2015 r.
  335 KB
 • Uchwała Nr 41/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2015
  245 KB
 • Uchwała Nr 40/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 października 2015 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty" i dokonania zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu
  155 KB
 • Uchwała Nr 39/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej
  126 KB
 • Uchwała Nr 38/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie ZMiGDP na rok 2015
  29 KB
 • Uchwała Nr 37/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  11 KB
 • Uchwała Nr 36/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wytycznych i wskazówek do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wpf na tok 2015 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP
  86 KB
 • Uchwała Nr 35/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  38 KB
 • Uchwała Nr 34/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Powiat Świdwiński
  23 KB
 • Uchwała Nr 33/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Biesiekierz
  21 KB
 • Uchwała nr 32/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Karlino
  29 KB
 • Uchwała Nr 31/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Białogard
  22 KB
 • Uchwała Nr 30/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2015
  67 KB
 • Uchwała Nr 29/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2015 r. ZMiGDP w Karlinie
  5 MB
 • Uchwała Nr 28/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  14 KB
 • Uchwała Nr 27/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. ws prawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku w Gminie Rąbino
  33 KB
 • Uchwała Nr 26/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku w Gminie Ostrowice
  34 KB
 • Uchwała Nr 25/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku w Gminie Dygowo
  35 KB
 • Uchwała Nr 24/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  19 KB
 • Uchwała Nr 23/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  11 KB
 • Uchwała Nr 22/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kamila Piecucha do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Biura Związku
  18 KB
 • Uchwała Nr 21/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Biura
  20 KB
 • Uchwała Nr 20/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Biura Związku
  15 KB
 • Uchwała Nr 19/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie nieuruchomienia rezerwy ogólnej i zmian w budżecie ZMiGDP na rok 2015
  49 KB
 • Uchwała Nr 18/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  633 KB
 • Uchwała Nr 17/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji z przeprowadzonych postępowań przetargowych
  121 KB
 • Uchwała Nr 16/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej
  20 KB
 • Uchwała Nr 15/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za rok 2014
  33 KB
 • Uchwała Nr 14/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za 2014 r.
  28 KB
 • Uchwała Nr 13/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku za rok 2014
  26 KB
 • Uchwała Nr 12/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2015
  86 KB
 • Uchwała Nr 11/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP
  22 KB
 • Uchwała Nr 10/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane w Połczynie Zdroju
  31 KB
 • Uchwała Nr 9/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  11 KB
 • Uchwała Nr 8/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  105 KB
 • Uchwała Nr 7/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2015
  46 KB
 • Uchwała Nr 6/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. ZMiGDP w Karlinie
  6 MB
 • Uchwała Nr 5/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu do składania oświadczeń woli
  15 KB
 • Uchwała Nr 4/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarządu pełnomocnictwa oraz określenia zadań, jakie uprawniony jest realizować Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP
  27 KB
 • Uchwała Nr 3/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania oświadczeń woli
  18 KB
 • Uchwała Nr 2/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych Związku
  17 KB
 • Uchwała Nr 1/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2015
  58 KB