• Uchwała Nr 46/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej
  279 KB
 • Uchwała Nr 45/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia
  190 KB
 • Uchwała Nr 44/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim - Parsęta 1
  204 KB
 • Uchwała Nr 43/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim - Parsęta 1
  454 KB
 • Uchwała Nr 42/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2016
  414 KB
 • Uchwała Nr 41/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" i dokonaniu ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu
  637 KB
 • Uchwała Nr 39/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2016
  361 KB
 • Uchwała Nr 38/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komendanta Powiatowego "Społecznej Straży Rybackiej "Dorzecza Parsęty" Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
  200 KB
 • Uchwała Nr 37/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 23/16 Zarządu ZMiGDP z dnia15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim - Parsęta 1
  202 KB
 • Uchwała Nr 36/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2017 r.
  10 MB
 • Uchwała Nr 35/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2016
  367 KB
 • Uchwała Nr 34/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" i dokonania zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu
  314 KB
 • Uchwała Nr 33/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 04 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Planu Działania "Przystań w Karlinie" na potrzeby realizacji projektu " Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie
  197 KB
 • Uchwała Nr 32/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2016
  210 KB
 • Uchwała Nr 31/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wpf na rok 2017 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP
  379 KB
 • Uchwała Nr 30/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na 2016 r.
  382 KB
 • Uchwała Nr 29/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwała Zgromadzenia ZMiGDP
  190 KB
 • Uchwała Nr 28/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 września 2016 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych powstałych po zrealizowaniu projektu "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji priorytetu
  236 KB
 • Uchwała Nr 27/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 września 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  152 KB
 • Uchwała Nr 26/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  200 KB
 • Uchwała Nr 25/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2016 r. ZMiGDP w Karlinie
  5 MB
 • Uchwała Nr 24/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie ZMiGDP na rok 2016
  455 KB
 • Uchwała Nr 23/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim - Parsęta 1
  201 KB
 • Uchwała nr 22/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb
  221 KB
 • Uchwała Nr 21/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu do składania oświadczeń woli
  194 KB
 • Uchwała Nr 20/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  714 KB
 • Uchwała Nr 19/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2016
  221 KB
 • Uchwała Nr 18/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2016
  313 KB
 • Uchwała Nr 17/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego OEE w Lipiu
  515 KB
 • Uchwała Nr 16/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  191 KB
 • Uchwała Nr 15/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych..." i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu
  327 KB
 • Uchwała Nr 14/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej
  343 KB
 • Uchwała Nr 13/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację działania pn. "Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty"
  208 KB
 • Uchwała Nr 12/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  190 KB
 • Uchwała Nr 11/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji z przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2015 r.
  489 KB
 • Uchwała Nr 10/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za 2015 r.
  204 KB
 • Uchwała Nr 9/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za 2015 r.
  202 KB
 • Uchwała Nr 8/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdań finansowych Biura Związku za 2015 r.
  381 KB
 • uchwała Nr 6/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  520 KB
 • Uchwała Nr 5/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków z opłaty organizacyjnej
  129 KB
 • Uchwała Nr 4/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenie środków finansowych na realizację zadania pn. "Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty"
  133 KB
 • Uchwała Nr 3/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. ZMiGDP w Karlinie
  4 MB
 • Uchwała Nr 2/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  118 KB