• Uchwała nr 35/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych Związku
  194 KB
 • Uchwała Nr 34/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP w Karlinie
  285 KB
 • Uchwała Nr 33/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017
  454 KB
 • Uchwała Nr 32/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 27/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu
  684 KB
 • Uchwała Nr 31/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017
  385 KB
 • Uchwała nr 30/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  192 KB
 • Uchwała Nr 29/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim - Parsęta 1 i innych administrowanych przez ZMiGDP
  579 KB
 • Uchwała Nr 28/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Popraw efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich" i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu
  624 KB
 • Uchwała Nr 27/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu
  724 KB
 • Uchwała Nr 26/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku trwałego w postaci nakładów inwestycyjnych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia
  584 KB
 • Uchwała Nr 25/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb
  205 KB
 • Uchwała Nr 24/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017
  404 KB
 • Uchwała Nr 23/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2018 r.
  198 KB
 • Uchwała Nr 22/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  193 KB
 • Uchwała Nr 21/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wpf na rok 2018 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP
  214 KB
 • Uchwała Nr 20/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017
  360 KB
 • Uchwała Nr 19/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego OEE w Lipiu
  193 KB
 • Uchwała Nr 18/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  719 KB
 • Uchwała Nr 17/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017
  383 KB
 • Uchwała Nr 16/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 ZMiGDP w Karlinie
  5 MB
 • Uchwała Nr 15/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017
  367 KB
 • Uchwała Nr 14/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  189 KB
 • Uchwała Nr 13/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017
  388 KB
 • Uchwała Nr 12/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim - Parsęta 1
  441 KB
 • Uchwała Nr 11/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego ZMiGDP za rok 2016
  201 KB
 • Uchwała Nr 10/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017
  315 KB
 • Uchwała Nr 9/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  190 KB
 • Uchwała Nr 8/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu do uregulowania zobowiązań Gminy Bobolice w stosunku do ZMiGDP
  199 KB
 • Uchwała Nr 7/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wystąpienia ze ZMiGDP Gminy Bobolice
  195 KB
 • Uchwała Nr 6/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu do uregulowania zobowiązań Gminy Biesiekierz w stosunku do ZMiGDP
  199 KB
 • Uchwała Nr 5/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wystąpienia ze ZMiGDP Gminy Biesiekierz
  195 KB
 • Uchwała Nr 4/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej
  279 KB
 • Uchwała Nr 3/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty - II etap"
  278 KB
 • Uchwała Nr 2/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017
  369 KB
 • Uchwała Nr 1/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
  2 MB