• Uchwała Nr 13/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 30sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2018
  409 KB
 • Uchwała Nr 12/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  207 KB
 • Uchwała Nr 11/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania bu8dżetu za I półrocze 2018 r. ZMiGDP w Karlinie
  5 MB
 • Uchwała Nr 10/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2018
  414 KB
 • Uchwała Nr 9/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2018
  359 KB
 • Uchwała Nr 13/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2018
  409 KB
 • Uchwała Nr 12/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  207 KB
 • Uchwała Nr 11/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze ZMiGDP w Karlinie
  5 MB
 • Uchwała Nr 10/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2018
  414 KB
 • Uchwała Nr 9/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2018
  359 KB
 • Uchwała Nr 8/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  739 KB
 • Uchwała Nr 7/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu działania na potrzeby realizacji projektu "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"
  196 KB
 • Uchwała Nr 6/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2018
  355 KB
 • Uchwała Nr 5/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdania finansowego ZMiGDP za 2017
  200 KB
 • Uchwała Nr 4/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2018
  391 KB
 • Uchwała Nr 3/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  190 KB
 • Uchwała Nr 2/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. ZMiGDP w Karlinie
  5 MB
 • Uchwała Nr 1/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2018
  407 KB