• Uchwała Nr 9/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  741 KB
 • Uchwała Nr 8/19 Zarządu Związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2019
  382 KB
 • Uchwała Nr 27/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  199 KB
 • Uchwała Nr 26/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2019
  373 KB
 • Uchwała Nr 25/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie odroczenia Gminie Rąbino terminu zapłaty składki członkowskiej za rok 2020
  193 KB
 • Uchwała Nr 24/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie autopoprawki projektu uchwały w sprawie wpf ZMiGDP w Karlinie na lata 2020-2027
  194 KB
 • Uchwała Nr 23/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Związku na rok 2019
  416 KB
 • Uchwała Nr 22/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 r.
  375 KB
 • Uchwała Nr 21/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2020 r.
  7 MB
 • Uchwała Nr 20/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2019
  410 KB
 • Uchwała Nr 19/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wpf na rok 2020 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP
  211 KB
 • Uchwała Nr 19/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wpf na rok 2020 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP
  211 KB
 • Uchwała Nr 18/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi OEE w Lipiu
  196 KB
 • Uchwała Nr 17/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  188 KB
 • Uchwała Nr 16/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2019
  426 KB
 • Uchwała Nr 15/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu do składania oświadczeń woli
  193 KB
 • Uchwała Nr 14/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Komendanta Powiatowego SSR "Dorzecza Parsęty" Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  199 KB
 • Uchwała Nr 13/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  5 MB
 • Uchwała Nr 12/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  189 KB
 • Uchwała Nr 11/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia
  360 KB
 • Uchwała Nr 10/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwdzie rybackim - Parsęta 1 i innych administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  608 KB
 • Uchwała Nr 9/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  741 KB
 • Uchwała Nr 8/19 Zarządu Związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2019
  34 KB
 • Uchwała Nr 7/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
  378 KB
 • Uchwała Nr 6/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP
  192 KB
 • Uchwała Nr 5/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu do składania oświadczeń woli
  194 KB
 • Uchwała Nr 4/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenie Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania oświadczeń woli
  190 KB
 • Uchwała Nr 3/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych Związku
  282 KB
 • Uchwała Nr 2/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP w Karlinie
  385 KB