• Uchwała Nr 22/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  189 KB
 • Uchwała Nr 21/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020
  425 KB
 • Uchwała Nr 20/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawiania amatorskiego połowu ryb
  203 KB
 • Uchwała Nr 19/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim - Parsęta 1 i innych administrowanych przez ZMiGDP
  619 KB
 • Uchwała Nr 18/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020
  393 KB
 • Uchwała Nr 17/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2021 r.
  4 MB
 • Uchwała Nr 16/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020
  379 KB
 • Uchwała Nr 15/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 01 października 2020 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" II faza i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu
  66 KB
 • Uchwała Nr 14/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 01 października 2020 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wpf na rok 2021 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP
  211 KB
 • Uchwała Nr 13/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 01 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020
  436 KB
 • Uchwała Nr 12/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2020-2028
  160 KB
 • Uchwała Nr 11/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia
  625 KB
 • Uchwała Nr 10/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2020 ZMiGDP w Karlinie
  195 KB
 • Uchwała Nr 10/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. ZMiGDP
  195 KB
 • Uchwała Nr 9/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020
  364 KB
 • Uchwała Nr 8/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  297 KB
 • Uchwała Nr 7/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020
  297 KB
 • Uchwała Nr 6/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  189 KB
 • Uchwała Nr 5/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  591 KB
 • Uchwała Nr 4/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawozdania finansowego ZMiGDP za 2019 r.
  201 KB
 • Uchwała Nr 3/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020
  403 KB
 • Uchwała Nr 2/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. ZMiGDP w Karlinie
  5 MB
 • Uchwała Nr 1/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020
  304 KB