• Uchwała Nr 25/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2021
  392 KB
 • Uchwała Nr 26/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu
  872 KB
 • Uchwała Nr 27/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP w Karlinie
  286 KB
 • Uchwała Nr 28/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych Związku
  191 KB
 • Uchwała Nr 29/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej
  200 KB
 • Uchwała Nr 24/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawiania amatorskiego połowu ryb
  202 KB
 • Uchwała Nr 23/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim-Parsęta 1i innych administrowanych przez ZMiGDP
  439 KB
 • Uchwała Nr 22/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu do składania oświadczeń woli
  191 KB
 • Uchwała Nr 21/21Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021
  380 KB
 • Uchwała Nr 20/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia
  189 KB
 • Uchwała Nr 19/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2022 r.
  197 KB
 • Uchwała Nr 18/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021
  431 KB
 • Uchwała Nr 17/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 dla jednostek organizacyjnych
  211 KB
 • Uchwała Nr 16/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021
  413 KB
 • Uchwała Nr 15/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021
  396 KB
 • Uchwała Nr 14/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. ZMiGDP w Karlinie
  23 KB
 • Uchwała Nr 13/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w palnie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021
  400 KB
 • Uchwała Nr 12/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozliczenia majątku z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" - .."
  6 MB
 • Uchwała Nr 11/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmiany w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021
  391 KB
 • Uchwały Nr 10/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura ZMiGDP do dokonywania czynności w postępowaniach o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto
  196 KB
 • Uchwała Nr 9/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP do dokonywania czynności w postępowaniach o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
  197 KB
 • Uchwała Nr 8/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przygotowywania i prowadzenia w Biurze ZMiGDP postępowań o udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.
  303 KB
 • Uchwała Nr 7/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia zastępcy Przewodniczącego wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zarządu w postępowaniach o zmówienie publiczne prowadzonych przez ZMiGDP
  203 KB
 • Uchwała Nr 6/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Przewodniczącego Zarządu wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zarządu w postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych przez ZMiGDP
  203 KB
 • Uchwała Nr 5/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych w Biurze ZMiGDP
  518 KB
 • Uchwała Nr 4/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie sprawozdania finansowego ZMiGDP za 2020 r.
  201 KB
 • Uchwała nr 3/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020
  405 KB
 • Uchwała Nr 2/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  188 KB
 • Uchwała Nr 1/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
  5 MB